Vad representerar askan på aska onsdag egentligen?

Varför firas askdagen och vad representerar askan på askdagen? Vad betyder det när människor får aska på pannan?