Är porr verkligen dåligt för din hälsa? Vi bad experterna väga in

Fem stater har förklarat porr som en folkhälsorisk, men det är inte baserat på någon medicinsk vetenskap alls. Vi frågade experterna vad de tycker.